Длъжници към местния бюджет

Задължения на граждани

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ПЛАЩАНЕ

 

Физически лица със задължения над 100 лева за данък недвижим имот, такса битови отпадъци, патентен данък, данък моторно превозно средство.

   
ДЗЛ ЕИН
АБДУЛБАКИ  ДЕНИЗ 7102
АБДУЛЛА САБРИ ХАЛИЛ 5405
АВНИ БЕКИР ХАСАН 5101
АВНИ ИБРЯМ САЛИФ 5802
АВНИ ФАИК АХМЕД 6201
АЙГЮЛ ХЮСЕИН ХЮСЕИН 7602
АЙДЪН АХМЕД АЗИС 7710
АЙДЪН САБРИ ЮМЕР 8111
АЙДЪН ШУКРИ МУСТАФА 8212
АЙФЕР ХАМДИ РУФАТ 8005
АЙХАН АЛИОСМАН АРИФ 6601
АЙХАН НЕДЖАТИН ЮСЕИН 7805
АЙХАН САБРИ МЕХМЕДАЛИ 7509
АКИФ БЕКИР АЛИ 7712
АЛБЕН АЛЕКСАНДРОВ МАРТИНОВ 7011
АЛБЕНА ДЕЛЧЕВА СЛАВЧЕВА 6508
АЛБЕНА ФИЛИПОВА АЛЕКСИЕВА 5707
АЛДИН МАРТИНОВ МЛАДЕНОВ 8501
АЛДИН ЯСЕНОВ ХАДЖИЕВ 6003
АЛЕВ МЮМЮН ЮСЕИН 7609
АЛЕКСИ СТЕФАНОВ ЧОЛАКОВ 7501
АЛИ МАХМУД ХАСАН 7906
АЛИ ТАХИРЮМЕР АХМЕД 7107
АЛИОСМАН ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАН 6611
АЛИПИ АЛИПИЕВ МИЛАНОВ 2811
АЛИШ АПТИ ДЖАФЕР 5707
АЛИШ ХАЛИБРЯМ МЕХМЕД 4506
АЛПЕР ОСМАН МУСТАФА 8406
Алтан Юсеин Вели 7002
АНА ЕФТИМОВА ЕФТИМОВА 2010
АНАСТАС АСЕНОВ КАРАУСЕВ 4706
АНГЕЛ ТОДОРОВ ДИМОВ 8007
АНДРЕЙ АСЕНОВ МЪСЪРЛИЕВ 6306
АНЕЛИЯ РАШКОВА БАЛТОВА 6305
АННА ХРИСТОВА АНДОНОВА 5005
АНТОН ЛЮБЕНОВ ДИМИТРОВ 5305
АСЕН БИСЕРОВ ИЛИЕВ 8810
АСЕН МЛАДЕНОВ КАСАБОВ 7904
АТАНАС МАРИНОВ СТАЙКОВ 7401
АТАНАС ПЕТРОВ МАРОКОВ 6811
АХМЕД БЕХЧЕТ АХМЕД 8603
АХМЕД ИСАК МУСТАФА 4304
АХМЕД КАСИМ АХМЕД 7705
АХМЕД МЕХМЕД АХМЕД 7211
АХМЕД МЕХМЕД ХАЛИЛ 5907
АХМЕД МУСТАФА ИСМАИЛ 5304
АХМЕД ХАСАН РАМАДАН 8711
АХМЕД ЮСЕИН МЕСТАН 3511
АХМЕТ  ЧАВУШЛАР 6501
АШКЪН ХАСАН ЙЪЛМАЗ 8712
БАЙРАМ ШЕРИФ САЛИ 8710
БАЙРАМАЛИ ХАСАН ХЮСЕИН 6504
БАЙРИЕ БЕКИР БЕКИР 7002
БАЙСЕ САИД МЕХМЕД 5010
БАРЪШ ХАСАН МЮМЮН 8103
БАСЕЛ МАНХАЛ МАХАМИД 8811
БАСРИ ОСМАН ХАБИБ 6501
БАХРИ ТАХИР МУСТАФА 5304
БАХРИЕ АДЕМ МЕХМЕД 3302
БЕЙСИМ ТАСИМ ТАСИМ 5809
БЕЙХАН БАЙЗИД ЮСЕИН 8507
БЕКИР БЕКИР МУСТАФА 6503
БЕКИР ЯКУБ НАСУФ 5706
БЕХЧЕТ АХМЕД МУСТАФА 6309
БЕХЧЕТ КАСИМ САЛИ 6510
БИЛГИН ИСМАИЛ АЛИ 7701
БИЛЯЛ БАЙРЯМ АДЕМ 7301
БИЛЯН ИЛИЕВ ИЛИЕВ 7209
БИСЕР АСЕНОВ ИЛИЕВ 6701
БИСТРА НЕДКОВА БАЙРАКТАРОВА 6404
БИСТРА ПЕТРОВА ПЕТРОВА 6703
БЛАГОЙ БОЙКОВ ЕМИЛОВ 7007
БОЙКО ФИЛИПОВ СИНАПОВ 6901
БОЙЧО МИРЧЕВ ИЛИЕВ 6508
БОРИС ВЕЛИЗАРОВ СИДЕРОВ 6101
БОРИСЛАВ ТОТЕВ ГЕОРГИЕВ 7112
БОЯН АСЕНОВ МЮЗЮРСКИ 8004
БОЯН СИМОВ ТОМОВ 7409
БЮЛЕНТ ЮСУФ БАЙРАМ 7808
БЮРХАН БАЙЗИД АХМЕД 8203
БЮРХАН ФАМИ ТАХИР 6702
БЮРХАН ЮСЕИН ИСМАИЛ 7009
ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ СОКОЛОВ 6508
ВАЛЕРИ КИРИЛОВ ЗАХАРИЕВ 6108
ВАСКО КРАСИМИРОВ ХЕРКОВ 6511
ВАСФИ ФАИК ФЕРАД 6509
ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА ЩЕРЕВА 2908
ВЕЛИЧКО ПЕШЕВ КАЛЧЕВ 3104
ВЕНЕЛИН ЧАНЕВ ЧАНЕВ 6407
ВЕНЦИСЛАВ КАМЕНОВ СУРОВ 6412
ВЕНЦИСЛАВ КРАСЕНОВ КАПСЪЗОВ 8606
ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ КОВАЧЕВ 7011
ВЕСЕЛИН ВЕРГИЛОВ ВЕРГИЛОВ 8204
ВИОЛЕТА СМИЛЯНОВА ЧАНКОВА 7712
ВИОЛЕТА ТОНЕВА ДИМИТРОВА 7210
ВЛАДИМИР АСЕНОВ ЗОТЕВ 7110
ВЛАДИМИР АСЕНОВ КАМЕНОВ 5504
ВЛАДИМИР ЛЕНКОВ СТОЯНОВ 7903
ВЛАДИМИРА МИТКОВА КАМЕНОВА 5901
ВЪЛЧО ГАНЕВ ТОДЕВ 2005
ГЕОРГИ МАРТИНОВ АЛБЕНКОВ 5208
ГЮЛБАХАР РЕДЖЕБ ШЕВКЕТ 6303
ГЮЛФЕР ХАМИД ПЕТКОВА 7304
ГЮЛФИЕ ХАСАН МАХМУД 8602
ГЮНАЙ БЕЙСИМ МУСТАФА 6812
ГЮНАЙ НЕЖДЕТ ХАСАН 7801
ГЮНАЙ ФИКРЕТ АЛИ 7407
ГЮНЕЛ ХАСАН КАМБЕР 7104
ГЮНЕР АХМЕД ЮМЕР 6610
ГЮНЕР КАСИМ ХАЛИЛ 5909
ГЮРСЕЛ ИБРАХИМ ОСМАН 8303
ГЮРСОЙ  ЙЪЛДЪЗ 9003
ГЮСЮМ АЛИ ТАСИМ 6809
ДАВИД СЪБЕВ АНДОНОВ 7604
ДАНИЕЛ ЗДРАВКОВ ВЕЛИКОВ 7505
ДЖАФЕР САЛИ КОДЖАМУСТАФА 7504
ДЖАФЕТ РАМАДАН МЮМЮН 7203
ДЖЕВДЖЕТ ЮСЕИН МУСТАФА 6909
ДЖЕМАЛ ШУКРИ ЗИЙНАЛ 3803
Джемел Шериф Осман 7610
ДЖЕСУР САЛИ ЮСУФ 8502
ДИЛБЕР БЕКИР МЕХМЕД 4904
ДИМИТЪР ТОДОРОВ АРАБАДЖИЕВ 7101
ДИНКО ЮРИЕВ РАЙЧЕВ 7009
ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ 6503
ЕВТИМ ИСАЕВ КАСАБОВ 7006
ЕДИП ХАСАН ЕМИН 8611
ЕКРЕМ ЮСЕИН САДУЛА 7404
ЕЛИЯН ВАЛЕРИЕВ ЗАХАРИЕВ 8802
ЕМБИЕ БЕКИР ХАДЖИМЕХМЕД 2704
ЕМБИЕ САДЪК САДУЛА 5503
ЕМИЛ АДАМОВ ФЕНЕВ 6308
ЕМИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ 7109
ЕМИЛ КАМЕНОВ КАМЕНОВ 7804
ЕМИЛ ЮРИЕВ ЕФРЕМОВ 6106
ЕМИН ТАСИМ МЕХМЕД 3102
ЕМИН ХАЙРУЛА ЮСЕИН 4201
ЕМИН ХАСАН АХМЕД 5711
ЕНВЕР РАМАДАН МЕХМЕДАЛИ 7206
ЕНЧО РУМЕНОВ МАРТИНОВ 7503
ЕРАЙ МЮМЮН ЮСЕИН 8006
ЕРГИН ЕМИН АЛИОСМАН 6907
ЕРГЮН ЕМИН ХАШИМ 7612
ЕРГЮН МУСТАФА САЛИ 7303
ЕРГЮН НЕДЖАТИН ШУКРИ 8605
ЕРДЖАН ЕМИН ОСМАН 7406
ЕРДЖАН КАСИМ АЛИ 8401
ЕРДЖАН ТАСИМ ЕМИН 7005
ЕРДЖАН ХАСАН ХАСАН 7607
ЕРДИНЧ НЕДЖИБ ХАСАН 7308
ЕРДИНЧ ФЕИМ АЛИОСМАН 7307
ЕРЖАН ЕМИН ЮСУФ 7202
ЕРКАН ХАЛИМ ХАЛИЛ 6902
ЕРОЛ ВЕЙСАЛ ХАДЖИВЕЙСАЛ 7312
ЕРОЛ ЕМИН ЙОЗГЮР 6706
ЕРОЛ ЗЕКЕРИЕ ЯКУБ 6606
ЕРТАН ШЮКРЮ КАРАДЖА 7005
ЕРХАН АХМЕД АПТУЛЛА 8103
ЖИВКО ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ 3404
ЗАХАРИ КРАСИМИРОВ МИХАЙЛОВ 7008
ЗДРАВКО ЗАФИРОВ СЕРБЕЗОВ 6408
ЗЕЙНАЛ МУСТАФА МУСТАФА 5105
ЗЕЙНАЛ СЕЙХАН МУСТАФА 9302
ЗЕКЕРИЕ ОСМАН МЮМЮН 7411
ЗЕЛИХА САИД МУСТАФА 6307
ЗЕХРА ШЮКРЮ МЕХМЕД 5803
ЗЛАТАН АСЕНОВ ДЕЛИЕВ 5810
Зоя Алексиева Чаушева 6002
ЗЮЛКЕР БЕКИР БЕКИР 6003
ИБРАХИМ ЮСУФ МЕХМЕД 3212
ИВАН АТАНАСОВ ГАЧЕВ 5810
ИВАН ДЕЛЧЕВ ЯНЧЕВ 5304
ИВАН ЙОРДАНОВ ИНДЖОВ 6911
ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ 5410
ИВАНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА 6205
ИГНАТ ШЕНКОВ ХУБЕНОВ 2703
ИЛИАН СВЕТОСЛАВОВ АСЕНОВ 8805
ИЛИЯЗ ИБРЯМ ЕМИН 6902
ИЛИЯН ДЕЯНОВ ТИНГАЛОВ 7505
ИЛИЯН ЕМИЛОВ ВЕЛЕВ 7702
ИЛМИЯ ХАСАН САДЪК 3907
ИЛЯЗ ЮМЕРОСМАН ЮМЕР 7701
ИСМАИЛ АЛИОСМАН САЛИ 5802
ИСМАИЛ ЕМИН МЮМЮН 6908
ИСМАИЛ ИБРЯМ ХАЛИМ 4401
ИСМАИЛ МОХАМЕД РАМАДАН 8606
ИСМАН ЮМЕРОСМАН АХМЕД 5512
ИСМЕТ ИБРЯМ ЕМИН 5603
ИСМЕТ МУСТАФА МЕСТАН 5410
ЙОРДАН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ 3912
ЙОРДАН ПЕТРОВ РУЖИНОВ 5807
ЙОРДАН СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ 4610
ЙОРДАН СТОЯНОВ ЕНЧЕВ 7401
ЙЪЛМАЗ ХАСАН ЮСЕИН 6910
КАМЕН ЕМИЛОВ ХАЛВАДЖИЕВ 6801
КАСИМ АХМЕД ЕМИН 6407
КЕМАЛ ХАЛИБРЯМ МЕХМЕД 4505
КЕНАН ИЛЯЗ ДЕРВИШ 8104
КЕРИМ АХМЕД ХАЛИЛ 5607
КЕРИМ СЮЛЕЙМАН КЕРИМ 4305
КЕРИМ ФЕИМ АХМЕД 6108
КЕРИМЕ СЮЛЕЙМАН БЕКИР 3610
КИРИЛ АНГЕЛОВ ЛАЛОВ 1507
КИРИЛКА СЕВОВА ИЛЧЕВА 5509
КРАСИМИР АСЕНОВ КАМЕНОВ 5804
КРАСИМИР НЕДЯЛКОВ МИТКОВ 8608
КРАСИМИР РУМЕНОВ ПЪЧЕВ 8203
КРАСИМИР ЯКИМОВ ИЛИЕВ 8406
КЯЗИМ ХАЛИБРАХИМ МУСТАФА 5908
КЯМУРАН КЯЗИМ МЕСТАН 7603
ЛЕНКО АСЕНОВ СТОЯНОВ 5006
ЛИЛЯНА ИВАНОВА ХРИСТОВА 7201
ЛЮБОМИР МОМЧИЛОВ ЧАУШЕВ 8010
ЛЮТВИ ЗЕКЕРИЕ КАДИР 6404
МАКБУЛЕ НАДЖИ РАМИЗ 7508
МАЛИН МАРТИНОВ АНДРЕЕВ 7210
МАНОЛ АСЕНОВ АСЕНОВ 5804
МАРИН БОГОЕВ БОГОЕВ 5808
МАРИН ЖЕКОВ НЕДКОВ 6212
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИЕВА 6408
МАРТИН МИНЧЕВ ЯСЕНОВ 6205
МАРУСЯ КИРИЛОВА КАМЕНОВА 5603
Меляхат Алиосманова Ахмедова 00000043420011s
МЕРГЮЗ ШЕВКЕТ МУСТАФА 5504
МЕРГЮЛ МЮМЮН МУСТАФА 7705
МЕРИЯН АПТУЛА АХМЕД 9109
МЕСУД ФАХРИ ХАСАН 8910
МЕСУТ АХМЕД РЕДЖЕБ 7606
МЕСУТ САЛИ ХЮСЕИН 7901
МЕТИН БЕКИР ЮМЕР 6401
МЕТИН МЕХМЕД МЮМЮН 7703
МЕТИН НАИМ МУСТАФА 7108
МЕТИН РАФЕТ МЕХМЕД 8009
МЕТОДИ ЯСЕНОВ АСЕНОВ 5206
МЕХМЕД АХМЕД АХМЕД 4109
МЕХМЕД АХМЕД АХМЕД 5906
МЕХМЕД АХМЕД МЕХМЕД 7806
МЕХМЕД АХМЕД ХАЛИЛ 5702
МЕХМЕД БАЙРАМАЛИ СЮЛЕЙМАН 6402
МЕХМЕД СЕИД АЛИ 5710
МЕХМЕД ФЕИМ МЕХМЕД 7504
МЕХМЕД ХАСАН ИСМАИЛ 7711
МЕХМЕД ШАКИР САИД 6009
МЕХМЕД ЮСУФ ИСМАИЛ 6804
МЕХМЕТ  ЙЪЛДЪРЪМ 8910
МЕХМЕТ МЮМЮН РЕДЖЕБ 6405
МЕХМЕТ ХАСАН ХАЛИЛ 5606
МИЛЕН АЛДИНОВ ИСАЕВ 6301
МИЛЕН ДИМИТРОВ ПАРАСКОВ 7902
МИЛЧО ДИМОВ МИЛКОВСКИ 3709
МИНЧО МЛАДЕНОВ СТОЙКОВ 6708
МИТХАТ АЛИОСМАН ОСМАН 5802
МИХАИЛ АСЕНОВ КАРАИЛИЕВ 4107
МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ 8705
МИХАИЛ МИРОСЛАВОВ СРЕБРОВ 8311
МЛАДЕН АСЕНОВ КАСАБОВ 5603
МОХАМЕД АЛИ ХАЛИЛ 7405
МОХАМЕД АХМЕД РАМАДАН 6407
МОХАМЕР МЮМЮН АХМЕД 7401
МУСТАФА АЛИ ОСМАН 8503
МУСТАФА ЕМИН ОСМАН 6601
МУСТАФА МЕХМЕД ХАСАН 5506
МУСТАФА МЕХМЕДАЛИЕВ СЮЛЕЙМАНОВ 5605
МУСТАФА МУСТАФА НЕДЖИБ 4905
МУСТАФА МЮМЮН АХМЕД 6405
МУСТАФА ОСМАН МУСТАФА 8101
МУСТАФА РАСИМ АЛИ 6608
МУСТАФА РАСИМ НАЗИМ 5801
МУСТАФА САЛИБРАХИМ ХАЙРУЛА 6303
МУСТАФА ШЕВКЕТ ИСМАИЛ 5802
МУХАРЕМ РАШИД МЮМЮН 5808
МЮМЮН БЕКИР МЕХМЕДАЛИ 5903
Мюмюн Хасан Байрам 5106
МЮМЮН ЮСЕИН БЕКИР 5111
МЮМЮНЕ ЮСЕИН ХАЛИЛ 7407
МЮРФЕ ХАСАН АХМЕД 3610
Надка Йосифова Хубенова 3207
НАЗИМ МЕХМЕД ИСМАИЛ 7005
НАРГИН ФИКРИ ДЖАФЕР 8101
НАСКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА 4603
НЕБАТ НЕХАТ МЮМЮН 8705
НЕБИБЕ МЮМЮН ОСМАН 5502
НЕВЕНКА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА 4710
НЕВИН ИСМАИЛХАККЪ МЕХМЕДАЛИ 7405
НЕДЖАХТИН ШУКРИ ХАЛИМ 6410
НЕДЖИБ БЕЙСИМ ИБРЯМ 7406
НЕДЖМЕТИН АЛИ ЮМЕР 8004
НЕДЖМИ РАСИМ АХМЕД 6304
НЕДРЕТ ШЮКРЮ КАРАДЖА 7402
НЕДЯЛКА МАРИНОВА ДИМИТРОВА 3810
НЕЗИХА МЕХМЕДАЛИ ЮСЕИН 6504
НЕРИМАН ИСМАИЛ ЮСУФ 6801
НЕРСИН ИСМАИЛХАККЪ ИСМАИЛ 7006
НЕФИДЕ МЮМЮН ИСМАИЛ 5305
НИКОЛАЙ ЦОНЧЕВ ПЕТРОВ 6211
НИКОЛАЙ ЩЕРЕВ ИЛИЕВ 6211
НИХАТ МУСТАФА АЛИ 7204
НИХАТ ХАСАН ХАЛИЛ 7501
НИЯЗИ МУСТАФА ХАСАН 6904
НУРДЖАН НИЯЗИ АЛИ 8407
НУРЕТТИН МУСОВ МЕХМЕДОВ 4609
НУРИ ИСМАИЛ МАДЖЪР 5908
НУРИ ФЕТХИ НУРИ 8701
НУРИ ХАЛИЛ АРАБАДЖЪ 6506
НУРИ ЮСЕИН АЛИ 6407
НУРИДТИН ХАЛИМОВ ИСМАИЛОВ 6104
НУРХАН АХМЕД ХАСАН 7810
НУРХАН НАИЛ МУСТАФА 7712
ОГНЯН ТАШИНОВ АНТОНОВ 6909
ОКТАЙ БЕХЧЕД САЛИ 8407
ОРХАН МУСТАФА МУСТАФА 8006
ПАКИЗЕ САЛИ АЛИ 5406
ПАСКАЛ КОЛЕВ ПАСКАЛЕВ 3104
ПЕТКО НИКОЛОВ ТОКМАКОВ 5609
РАДОВАН АНГЕЛОВ ДЕМИРЕВ 5803
РАДОМИР ДЕЯНОВ ТИНГАЛОВ 7910
РАЙМЕ ХАСАН МЕСТАН 5606
РАМАЗАН ФАХРИ ЕМИН 8505
РАМИС АЛИ РАМИЗ 7805
РАСИМ АЛИОСМАН МУСА 5912
РАСИМ АХМЕД АХМЕД 6406
РАСИМ АХМЕД МУРАД 3506
РАСИМ ШЕРИФ СЮЛЕЙМАН 5907
РАФЕТ ЮКСЕЛ ДУРМУШАЛИ 5809
РАХИМ МЕХМЕД ГЮЛЮСТАН 6111
РЕДЖЕБ СЕЙДАХМЕДОВ РЕДЖЕБОВ 5203
РЕДЖЕБ ЮСЕИН ХАЛИЛ 7109
РЕЙХАН МУСТАФА СЕЙДАЛИ 7803
РЕМЗИ МЕХМЕД МЕХМЕД 8506
РЕНГИНАР АДЕМ ЮСЕИН 7503
РИДВАН МУСТАФА МЮМЮН 6406
РОЗА ЗАФИРОВА БЕКЯРОВА 5703
РОСЕН КАРАМФИЛОВ БАШЕВ 5802
РОСЕН СТОЯНОВ ТЕРЗИЕВ 7512
РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ МАДЖАРОВ 5906
РУМЕН ИЛИЕВ ВЕЛИНОВ 6404
РУСЕН МАРТИНОВ ЕМИЛОВ 6109
РУСИН АЛЕКОВ АЛЕКСИЕВ 7401
РУСИН РУЖИНОВ КИРЕВ 6807
САБАХТИН АЛИ МЕХМЕД 7103
САБАХТИН МЕХМЕД ДЖАМБАЗ 6702
САБРИ АЛИОСМАН ДУРХАН 3905
САБРИ МУСТАФА МЕХМЕД 6304
САБРИ САЛИМ САЛИМ 5101
САБРИЕ ХАСАН МУСТАФА 7103
САБРИЕ ЮСУФ НЕДЖИБ 4812
САДЪК ХАЛИТ САЛИМ 6305
САЙМЕ САЛИМ АРИФ 6404
САКИБ СЮЛЕЙМАН АХМЕД 5912
САКИФ МЕХМЕД ХАСАН 5003
САЛИ САБРИЕВ ОСМАНОВ 6906
САЛИ САЛИ МУСТАФА 7211
САЛИ ЮСЕИН ЯХЯ 7205
САЛИМ ВЕЛИ ХАЛИТ 4004
САМИ АПТИ АЛИШ 6203
САМИ ХАСАН КЬОСЕ 7406
САМИР ДЖАХИД АЛИ 7204
САМИР САДУЛА АЛИОСМАН 6605
САМУИЛ АТАНАСОВ ДОЧЕВ 6810
САНИЕ ХАЛИЛ МАХМУД 5803
САРАЙ МЮМЮН ЮСЕИН 7408
СВЕТОСЛАВ МАРКОВ ОГНЯНОВ 5807
СЕБАХТИН АХМЕД НАЗИМ 6111
СЕБАХТИН ФЕЙЗИ АРИФ 6412
СЕВГИ АХМЕТ САДУЛА 6608
СЕВГИН МЕХМЕД МУСТАФА 8105
СЕВДА ГЕНЧЕВА МАРОКОВА 7108
СЕВДА РУМЕНОВА СИНАПОВА 6808
СЕВДАЛИН АСЕНОВ ЛИЛОВ 7007
СЕВДАЛИНА БОЯНОВА МАРИНОВА 7206
СЕВДЖАН ЮМЕР ИБРАХИМ 7506
СЕВДИЕ СЕИД САЛИ 5711
СЕВЕРИН МАРТИНОВ МИЛЕНОВ 7101
СЕВЕРИН ЮЛИЕВ АТАНАСОВ 8311
СЕВЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА АНТОНОВА 7812
СЕВЕРИНА ЯСЕНОВА ЗАФИРОВА 6407
СЕЗГИН АЛИ АЛИ 7510
СЕЗГИН МЕХМЕТ ХАЛИЛ 7705
СЕЗГИН САБРИ ЮСЕИН 8111
СЕЗГИН САЛИФ ТАСИМ 7907
СЕЗГИН СЕЙДАХМЕД ХАЛИЛ 7011
СЕИД АХМЕД АХМЕД 3101
СЕИД СЕЙДАЛИ ХАСАН 8201
СЕИДАХМЕД АХМЕТ ИБРАХИМ 4004
СЕЙХАН ЗЕЙНАЛ МУСТАФА 7408
СЕЙХАН НАИМ ГЮЛЮСТАН 8312
СЕЙХАН РАСИМ АХМЕД 7809
СЕЛИМ АХМЕД МУСТАФА 7301
СЕЛИМ ИСМАИЛ МЕХМЕД 6110
СЕЛИМ СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАН 7501
СЕЛЯХТИН РЕДЖЕБ НУРИ 6808
СЕЛЯХТИН ЮМЕР АХМЕД 7111
СЕЛЯХТИН ЮСЕИН ЮСЕИН 5007
СЕМАВИ АЛЯТИН ХАБИЛ 8010
СЕМАВИ ФЕИМ СЮЛЕЙМАН 8012
СЕРДЖАН МЮМЮН АЗИС 7106
СЕФЕР МУСТАФА САЛИФ 7709
СИЙКА КИРЕВА ЙОГВИХ 5803
СИНАН МЕХМЕТ ХАЛИЛ 8205
СЛАВЧО ХАРИЗАНОВ АЛЕКСАНДРОВ 6405
СПАС МИТОВ КЮЧУКОВ 3505
СТАНИМИР КРАСИМИРОВ ЕВТИМОВ 6905
СТАНКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА 4909
СТЕЛА АСЕНОВА ДЖАМБАЗОВА 6806
СТЕФАН АНГЕЛОВ СЛАВЧЕВ 6407
СТЕФАН АТАНАСОВ ИЛЧЕВ 5407
СТЕФАН ИЛИЕВ ЖИВКОВ 7302
СТЕФАН ЙОРДАНОВ САНДОВ 8103
СТЕФАН СЛАВЧЕВ СТЕФАНОВ 3810
СТИЛИЯН РОСЕНОВ СТОЯНОВ 7903
СТИЛИЯН СЕРГЕЕВ ЧАВДАРОВ 6405
СТИЛЯН ВЕЛИЗАРОВ ВЕЛИЗАРОВ 7110
СТОЯН НЕДЯЛКОВ ТРИНГОВ 6906
СТОЯН ОГНЯНОВ ДЖАМБАЗОВ 6409
СУЗАНА СЕВЕРИНОВА ЕФТИМОВА 4304
СУНАЙ РАМАДАН МАХМУД 6705
СУНАЙ САБРИ СЮЛЕЙМАН 7008
СУНАЙ ХАЛИМ ХАШИМ 6711
СУНАЙ ЮМЕР МУСТАФА 6611
СЮЛЕЙМАН АХМЕД МУСА 7212
СЮЛЕЙМАН РЕДЖЕБ АХМЕД 3209
ТАСИМ АЗИС ХАЛИЛ 5804
ТАСИМ МЮМЮН МЕХМЕД 5504
ТАСИМ МЮМЮН МУСТАФА 2602
ТАСИМ ФИКРИ МУСТАФА 7912
ТАХИР МЕХМЕД ХАДЖИМЕХМЕД 5805
ТОШКО СЛАВЧЕВ КАЛЕКАНОВ 6509
ТРЕНДАФИЛ ЯСЕНОВ АСЕНОВ 6102
ТУНДЖАЙ КЕРИМ ХАЛИЛ 8007
ТУНДЖАЙ МОХАМЕД НЕДЖИБ 7504
ТУРГУТ МУСТАФА АХМЕД 6608
ТЮРКЯН АКИФ МЕХМЕД 7604
ФАМИ РАМАДАН БЕКИР 6808
ФАМИ РАСИМ ЮСЕИН 6603
ФАТМЕ ВЕЙСАЛ ЮСЕИН 2912
ФАТМЕ ЮСЕИН МЕХМЕД 3607
ФАХМИ МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕДАЛИ 5611
ФЕИМ ФАХРИ МЕХМЕД 7705
ФЕИМ ХАСАН ХАЛИЛ 7912
ФЕРДАНЕ ФАХРЕДИНОВА ИНДЖЕ 8808
ФЕРДИ АЛИ АЛИ 8610
ФЕРДИ ФАХРИ СЮЛЕЙМАН 8409
ФЕРИЩЕ САИД ДИВАН 5304
ФЕТХИ НУРИ ШЕВКЕТ 6104
ФИКРЕТ МУСТАФА ЮСУФ 6810
ФУАТ НУРИТИН АПТУЛЛА 7310
ХАБИБЕ АБДУЛАЗИС МЕХМЕД 5901
ХАБИБЕ АХМЕД ЮМЕР 3606
ХАБИБЕ ЮМЕР АХМЕД 5708
ХАДИЕ ХАБИЛ САИД 2605
ХАЙРЕТИН ИСМАИЛ МЕХМЕД 6805
ХАЛИБРЯМ ХАЛИЛ ФЕЙЗУЛА 5801
ХАЛИЛ АЛИ ЕМИН 8807
ХАЛИМ ЕРКАН ХАЛИЛ 8801
ХАЛИТ МУСТАФА АЛИ 6204
ХАМИД РУФАТ МУРАТ 5601
ХАСАН НАЗИФ КАМБЕР 6403
ХАТИДЖЕ БИЛЯЛ КАДИР 6602
ХАТИДЖЕ ЗИНАЛ МЮМЮН 6202
ХАТИДЖЕ МАХМУД САЛИМ 5105
ХИКМЕТ  АЛТЪНАЙ 5505
ХИКМЕТ АХМЕД ИБРЯМ 6403
ХИКМЕТ МЕХМЕД АХМЕД 7105
ХИКМЕТ ЯШАР ЮМЕР 7806
ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ЧАУШЕВА 6507
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ 6410
ХРИСТО КЪНЕВ ХРИСТОВ 5301
ХРИСТО ЛАЛЕВ СЪБЧЕВ 6602
ХЮРЮ МЕХМЕД АХМЕД 4901
ХЮСЕИН АЛТАН ВЕЛИ 8902
ШЕНЕР САМИ ХАСАН 7601
ШЕНЕР ЮСЕИН АХМЕД 8406
ШЕНОЛ АХМЕД ШАКИР 6103
ШЕНОЛ МЮМЮН ФЕРАД 7401
ШЕНОЛ НЕДЖИБ ХАСАН 8108
ШЕНОЛ ЮМЕР САДУЛА 8106
ШЕРИФ ИБРАХИМ МЮМЮН 6806
ШУАИБ ХАСАН ШАБАН 6207
ШУКРИ ШАБАН ИЗЕТ 6405
ШЮКРЮ ЮМЕР ЮСУФ 5201
ЩИЛЯН ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ 6205
ЩИЛЯН НАСКОВ АЙВАЗОВ 8608
ЮДЖЕЛ АПТУЛА МАХМУД 7112
ЮЗДЖАН МУСТАФА МЕХМЕД 7406
ЮЛИАН МИЛАНОВ СТАНКОВ 2001
ЮЛИЯН ЕВТИМОВ ЯСЕНОВ 8005
ЮЛИЯН РОМАНОВ БАЛТОВ 6104
ЮЛИЯН СЕРАФИМОВ ГЪДОВ 8901
ЮМЕР ЗЕКЕРИЕ АХМЕД 7808
Юмер Мустафа Ибрахим 5101
ЮРКИЕ МЮМЮН ИСМАИЛ 7308
ЮСЕИН АПТУРАХМАН АПТИКАДИР 5901
ЮСЕИН ИСМАИЛ МЕХМЕДАЛИ 7704
ЮСЕИН МЕХМЕД МЕХМЕД 6202
ЮСЕИН МУСТАФА БЕКИР 4104
ЮСЕИН ХАСАН ШАКИР 7201
ЮСЕИН ХЮСМЕН ШАКИР 6404
ЮСЕИН ЮМЕР МЮМЮН 7011
ЮСЕИН ЮСУФ ХАЛИЛ 5403
ЮСУФ САЛИФ АХМЕД 3706
ЮСУФ ЮМЕР ЮСЕИН 5702
ЯКУБ САЛИ ЮМЕР 7304
ЯНКО МИТКОВ ХРИСТОВ 7001
ЯСЕН АЛЕКСИЕВ ГЕОРГИЕВ 5610
ЯХЯ СЮЛЕЙМАН РЕДЖЕБ 7002

Задължения на юридически лица

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ПЛАЩАНЕ

 

Юридически лица със задължения над 200 лева, публикувани на основание чл.182, сл.3, т.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

 
  ДЗЛ
1 ТРАКИЯ-ЕАД
2 ТЕХНОПРОГРЕС М
3 МГ-55-МЮМЮН РАХМАН-ЕТ
4 СЕВТЕКСТИЛ
5 КОНАК-07
6 РЕМТА-ТАХИР ХАДЖИМЕХМЕД-ЕТ
7 ОРИОН
8 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР -1-ЕООД
9 ДЕНИЗ-2002-ООД
10 МАХ-ЕООД
11 МЕГАШОП
12 ПАЛАС ЕООД Байрям Нас
13 ХЕЛПЕР-81
14 ЕЛАДА
15 КЛАС-35 ЕООД С.ДЖЕЛЕПСКО
16 ПРОПОЛИС-МИХАИЛ КАРАИЛИЕВ "ЕТ
17 МЕБЕЛИНВЕСТ-СЕБАХТИН ФЕЙЗИ
18 УСТРА - БЕТОН
19 ДИKМОВ-ИЛЯЗ ДИKМОВ
20 МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ
21 РД "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ"-СМОЛЯН
22 КАЯ-ХАН - ХАСАН ЮСЕИН
23 БЕРИТО ГРУП " ЕООД
24 ВРЯЛО-10 - МЕХМЕД ВЕЛИ
25 ФЕЙТ-ООД
26 СЕФА-СЕВДИЕ ЮСЕИН
27 УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ
28 КОМБИ - 93" ЕООД
29 KАДИР ЮСЕИН-85-89

job icon

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"

Тракийско светилище (Татул)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019