Банкови сметки и кодове за плащане

БАНКОВA СМЕТКA И КОДОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
 1. ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

  IBAN -  BG 81 DEMI92408400024403

  BIC -  DEMIBGSF
  „Търговска банка Д” – Момчилград

  КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

  44 14 00   ПАТЕНТЕН ДАНЪК
  44 21 00   ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
  44 22 00   ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА
  44 23 00   ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
  44 24 00   ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
  44 25 00   ДАНЪК ПРИ ПРИД. НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН
  44 28 00   ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
  44 34 00   ДРУГИ ДАНЪЦИ /ПЪТЕН ДАНЪК/
  44 37 00   ВНОСКИ ОТ ПРИХОДИ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНСТИТУЦИИ
  44 40 00   НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ
  44 41 00   ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО
  44 42 00   ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ
  44 43 00   ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ
  44 44 00   ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ
  44 48 00   ДИВИДЕНТ
  44 49 00   КОНФИСКУВАНИ СР-ВА И ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА КОНФ.ВЕЩИ
  44 51 00   ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВ. ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА
  44 52 00   ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДРУГИ БЕЗВ. ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА
  44 55 00   ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
  44 56 00   ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ЗЕМЯ
  44 57 00   ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ
  44 58 00   ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
  44 59 00   ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
  44 65 00   ГЛОБИ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ
  44 70 00   ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
  44 80 01   ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
  44 80 02   ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ
  44 80 03   ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
  44 80 04   ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЛАГЕРИ И ДРУГИ ПО СОЦИАЛНИЯ ОТДИХ
  44 80 05   ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОМ. СОЦ. ПАТРОНАЖ И ДРУГИ СОЦ. УСЛУГИ
  44 80 06   ТАКСИ ЗА ДОБИВ НА КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ
  44 80 07   ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
  44 80 08   ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА И ДР.
  44 80 09   ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОЛУДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
  44 80 10   ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЯ И ДРУГИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО
  44 80 11   ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА
  44 80 13   ТАКСИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ
  44 80 90   ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ
  44 80 81   ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ ЗА ОБЩ. ПО ЗАКОНА ЗА ОПАЗВ. НА ОКОЛНАТА СРЕДА

  ЗАБЕЛЕЖКА: ЛИХВИ ПО ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПАТЕНТЕН ДАНЪК, ДРУГИ ДАНЪЦИ /ПЪТЕН ДАНЪК,ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК/ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ СЕ ПРЕВЕЖДАТ ПО СЪОТВЕТНИЯ КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ НА ГЛАВНИЦАТА.

 

job icon

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"

Тракийско светилище (Татул)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019