Структура ОбА-длъжности

структура

на общинска администрация – Момчилград

приета с Решение № 54/17.03.2004 г., изм.с реш. №№ …., Решение № 51/04.11.2011 г., изм. с Решение № 21/28.12.2011 г.изм. с Решение № 46/21.03.2012 г., изм.с Решение на ОбС – Момчилград № 99/31.07.2012 г., изм. с Решение на ОбС – Момчилград № 27/27.02.2013 г, считано от 01.04.2013 г.

 

{aridatatables moduleId="349" type="inline"}

Структурни звена и длъжностиБрой

 

 

Ръководство

5

1

1

Кмет, община

1

2

2

Заместник кмет, община

1

3

3

Заместник кмет, община

1

4

4

Заместник кмет, община

1

5

5

Секретар на община

1

 

 

Звено „Вътрешен одит”

2

6

1

Ръководител звено „Вътрешен одит”

1

7

2

Старши вътрешен одитор

1

       

8

1

Финансов контрольор

1

       

 

 

Кметове на кметства

25

9

1

Кмет, кметство/с. Ауста

1

10

2

Кмет, кметство/с. Багрянка

1

11

3

Кмет, кметство/с. Вряло

1

12

4

Кмет, кметство/с. Върхари

1

13

5

Кмет, кметство/с. Груево

1

14

6

Кмет, кметство/с. Джелепско

1

15

7

Кмет, кметство/с. Загорско

1

16

8

Кмет, кметство/с. Звездел

1

17

9

Кмет, кметство/с. Карамфил

1

18

10

Кмет, кметство/с. Конче

1

19

11

Кмет, кметство/с. Лале

1

20

12

Кмет, кметство/с. Нановица

1

21

13

Кмет, кметство/с. Неофит Бозвели

1

22

14

Кмет, кметство/с. Пазарци

1

23

15

Кмет, кметство/с. Пиявец

1

24

16

Кмет, кметство/с. Постник

1

25

17

Кмет, кметство/с. Прогрес

1

26

18

Кмет, кметство/с. Птичар

1

27

19

Кмет, кметство/с. Равен

1

28

20

Кмет, кметство/с. Седефче

1

29

21

Кмет, кметство/с. Седлари

1

30

22

Кмет, кметство/с. Синделци

1

31

23

Кмет, кметство/с. Соколино

1

32

24

Кмет, кметство/с. Чайка

1

33

25

Кмет, кметство/с. Чуково

1

 

 

Кметски наместници

5

34

1

Кметски наместник/с. Биволяне

1

35

2

Кметски наместник/с. Горско дюлево

1

36

3

Кметски наместник/с. Гургулица

1

37

4

Кметски наместник/с. Девинци

1

38

5

Кметски наместник/с. Садовица

1

 

 

Обща администрация

25

A

A

Дирекция/Обща администрация

21

39

1

Директор дирекция/Обща администрация

1

I

I

Отдел „Финансово-стопански дейности”

13

40

1

Началник отдел (Гл. счетоводител)

1

41

2

Главен експерт/Бюджет и ТРЗ

1

42

3

Гл. експерт/Управление и стопанисване на общински земи и гори

1

43

4

Мл. експерт/Бюджет

1

44

5

Старши счетоводител

1

45

6

Старши счетоводител

1

46

7

Старши счетоводител

1

47

8

Старши специалист/ТРЗ, Касиер - счетоводител

1

48

9

Главен специалист/Човешки ресурси

1

49

10

Главен специалист/Общинска собственост

1

50

11

Специалист/Общинска собственост

1

51

12

Мл. експерт/Управление и стопанисване на транспортните средства и рекламна дейност

1

52

13

Изпълнител/Домакин, склад

1

II

II

Сектор „Канцелария и протокол”

7

53

1

Началник сектор

1

54

2

Гл. експерт/Инф. обслужване и технологии

1

55

3

Главен експерт/Архив

1

56

4

Старши експерт/Протокол

1

57

5

Старши eксп./Класиф. информация и деловодство

1

58

6

Старши спец./Информация, жалби и приемна на кмета

1

59

7

Изпълнител/Хигиенист

1

 

 

Специализирана администрация

51,5

60

1

Главен архитект

0,5

I

I

Отдел „ГРАО”

6

61

1

Началник отдел

1

62

2

Старши експерт/ГРАО

1

63

3

Старши специалист/ГРАО

1

64

4

Старши специалист/ГРАО

1

65

5

Старши специалист/ГРАО

1

66

6

Старши спец./Гражданска защита и ОМП

1

I

I

Отдел „Местни данъци и такси”

10

67

1

Началник отдел

1

68

2

Старши експерт/Местни данъци и такси

1

69

3

Инспектор/Местни данъци и такси

1

70

4

Инспелтор/Местни данъци и такси

1

71

5

Старши специалист/Местни данъци и такси

1

72

6

Специалист/Събирач на местни такси и наеми

1

73

7

Техн. сътрудник/Събирач на данъци и такси

1

74

8

Техн. сътрудник/Събирач на данъци и такси

1

75

9

Техн. сътрудник/Събирач на данъци и такси

1

76

10

Ст. специалист/Събирач на местни данъци и такси

1

II

II

Отдел „Хуманитарни дейности”

11

77

1

Началник отдел

1

78

2

Старши експерт/Социални дейности и здравеопазване

1

79

3

Старши експерт/Култура

1

80

4

Младши експерт/Туризъм, търговия и културни дейности

1

81

5

Младши експерт/Образование

1

82

6

Старши счетоводител

1

83

7

Старши специалист/Икономист - счетоводител

1

84

8

Специалист/Спорт и младежки дейности

1

85

9

Секретар, (МКБППМН)

1

86

10

Изпълнител/Шофьор

1

87

11

Изпълнител/Шофьор

1

Б

Б

Дирекция/Устройство на територията, кадастър и регулация и европейски програми и проекти

24

88

1

Директор Дирекция/Устройство на територията, кадастър и регулация и европейски програми и проекти

1

I

I

Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”

15

89

1

Началник отдел

1

90

2

Главен експерт/Обществени поръчки

1

91

3

Младши експерт/Строителен контрол и инвестиционни дейности

1

92

4

Старши спец./Устройство на територията, кадастър и регулация

1

93

5

Старши спец./Устройство на територията, кадастър и регулация

1

94

6

Старши специалист/Устройство на територията и техническо обслужване

1

95

7

Младши експерт/Екология и чистота

1

96

8

Старши специалист/Озеленяване и чистота

1

97

9

Специалист/Строителен контрол и Инвестиционна дейност

1

98

10

Специалист/Строителен контрол

1

99

11

Младши експерт/Електрически системи

1

100

12

Изпълнител/Техник, електрически системи

1

101

13

Изпълнител/Техник, електрически системи

1

102

14

Изпълнител/Шофьор

1

103

15

Изпълнител/Машинист

1

II

II

Отдел „Европейски програми и проекти”

8

104

1

Началник отдел

1

105

2

Главен експерт/ Европейски програми и проекти

1

106

3

Старши експерт/Европейски програми и проекти

1

107

4

Младши експерт/Европейски програми и проекти

1

108

5

Младши експерт/Европейски програми и проекти

1

109

6

Младши експерт/Европейски програми и проекти

1

110

7

Младши експерт/Европейски програми и проекти

1

111

8

Специалист/Европейски програми и проекти

1

{/aridatatables}

job icon

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"

Тракийско светилище (Татул)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019