Общинско ръководство

Кмет на общината

КМЕТ

СУНАЙ ХАСАН ХАЛИЛ

thumb sunay hasanИнж. Сунай Хасан Халил е роден на 23 май 1973 г. в Момчилград. Завършил е Техническия  университет в Габрово (1992-1997), инженер, магистър "Електротехника и електроенергетика", специализация "Електрообзавеждане".


През 2001-2002 г. бил социален работник в Дирекция "Социално подпомагане" – Момчилград. След това има кратък стаж в „Бюро по труда" – Момчилград.


От 2003 г. до 2015 г. ръководи разпоредителния орган на Момчилград.


От 2012 г. зам.-председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.


От 2005 г. до момента - член на Управителния съвет на Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България (УС на НАПОС в Република България).


Женен, с две деца.

 

Заместник-кметове

erolАВТОБИОГРАФИЯ НА ЕРОЛ МЕХМЕД

Заместник-кмет на Община Момчилград

 

Дата и място на раждане:
17 април 1973 г. в гр.Момчилград

Образование:
1994 г. – 1999 г. – ПУ „Паисий Хилендарски” – гр.Пловдив

Степен на образование:
Магистър „Български език и история”

1992 г. – 1993 г. – Военна служба

Трудов стаж:

От 2015 г. – Заместник-кмет на община Момчилград
2003г. – 2014 г. – Заместник-кмет на община Момчилград (с ресор „Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, туризъм, спорт и младежки дейности)
2001 г. – 2003 г. – Началник-отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Община Момчилград
2000 г. – 2001 г. – Началник-отдел „Вътрешно-административно, стопанско и информационно обслужване и технологии” към Община Момчилград
2000 г.

- Главен експерт „Връзки с обществеността” към Община Момчилград

- Завеждащ културни дейности към НЧ ”Нов Живот” – Момчилград

Други дейности:

2003 г. – 2014 г.

- Председател на МКБППМН към Община Момчилград
- Член на комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие - Област Кърджали

- Представител на община Момчилград в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - Кърджали

2004 г. – 2014 г.

- Председател на Общинската епизоотична комисия;
- Председател на комисията по обществен ред и сигурност;

2004 г. – 2005 г. Председател на Съвета за сътрудничество към Дирекция „Бюро по труда” –Момчилград

ІІ – ІІІ 2005 г. Избран с решение на Общински съвет – Момчилград за ВрИД Кмет на община Момчилград преди частични местни избори.

2006 г. – 2014 г. Председател на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Момчилград

ІХ – ХІ 2007 г. - Избран с решение на Общински съвет – Момчилград за ВрИД Кмет на община Момчилград преди местни избори

2007 г. – 2008 г. - Координатор по проект „Татул – Светилището на Орфей” по Програма ФАР – ТГС България – Гърция

2009 г. – 2014 г. Председател на Комисията за закрила на детето

2010 г. – 2014 г. Член на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси при Областен управител на област с административен център Кърджали

2011 г. – 2014 г. Председател на Обществения съвет за социално подпомагане

2012 г. – 2013 г. Ръководител на проект „Не сме различни” по ОП „Развитие на човешките ресурси” (схема „Подпомагане на обучението на деца със специални образователни потребности”)

От 2012 г. Заместник-председател на ОбС на Българския червен кръст

2012 г. – 2014 г. Ръководител на проект „Източният свят на Родопа планина” по ОП „Регионално развитие” (схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”)

2014 г. Представител на община Момчилград в комисията за изработване на областна здравна карта на област Кърджали

 

 

 

 

 

АВТОБИОГРАФИЯ НА ИНЖ.СЕВДАЛИН ОГНЯНОВ
Заместник-кмет на Община Момчилград

Строителство, екология, чистота, еврофондове

Дата и място на раждане:30.03.1968г., с.Кирково, общ.Кирково, обл.Кърджали

Образование: 

Средно: 1983-1987г. Техникум по строителство „Христо Смирненски” гр.Кърджали,специалност „Строителство и архитектура”

Висше: 1987-1992г. ВВИСУ -  гр.София, специалност: „Промишлено и гражданско строителство”

Квалификация: Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство

Курсове: 
-„Европейска интеграция и управление на проекти по структурните фондове на ЕС” гр.Солун, Гърция;
-Европейски програми: „Регионално развитие”, „Околна среда”, „Политики на европейското законодателство” – гр.Кавала, Гърция

Трудова дейност: 
1993-2005г. – н-к отдел „Строителство” в Регионален граничен сектор гр.Момчилград

2005-2008г. – зам.-кмет в общинска администрация Момчилград

 

 

АВТОБИОГРАФИЯ  НА ИНЖ. МЕХМЕД  ФАХРИ  МЕХМЕД

Заместник-кмет на Община Момчилград

Икономически дейности и управление на общинската собственост

 

Дата и място на раждане: 

22 март 1980 г. в гр.Момчилград

 

Образование: 
1998 г. – 2004 г. – Технически университет” – гр. Габрово, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

 

Степен на образование: 
Магистър;
Трудов стаж:

2012 г. до момента – зам.-кмет на община Момчилград;
2004 г. – 2012 г. – гл. експерт „Транспорт, търговия и ел.инсталации” в общинска администрация -Момчилград;
2003 г. – 2004 г. – работи в „Капитан дядо Никола” АД – гр. Габрово

 

 

Секретар на общината

Автобиография

на инж. Джейлан Феим Сюлейман

Секретар на Община Момчилград

секретар на община

Дата и място на раждане: 25.07.1973 г. в гр. Момчилград, обл. Кърджали

Образование:

1994 г. – 1998 г. – Технически университет – София, филиал гр. Пловдив
Степен на образование:
• Висше – магистър
Специалност:
• „Mашиностроителни технологии и производствена техника";
Професионална квалифкация:
• „Машинен инженер";

1993 г. – 1994 г. – Военна служба в под. 58950, гр. Горна Оряховица
1988 г. – 1992 г. – Техникум по ЕЕ – гр. Кърджали
1980 г. – 1988 г. – ОУ „Васил Левски" – с. Шопци, общ. Кирково

Курсове:
• „Кооперативно планиране и изграждане на коалиция";
• Иновативни практики и модели
• Изготвяне и управление на проекти, организирани от Фондация „Партньори - България".
• Участие в обучение за разработване на проекти за бенефициенти на схема „Да направим училището привлекателно за младите хора";
• Участие в обучение по модули „Законодателна рамка. Работа в мрежа" и „Управление в мултидисциплинарен екип";
• Участие в обучение на тема „Подкрепа в общността за интегрирано обучение на деца със СОП
• Участие в обучение за потенциални бенефициенти за подготовка на проектни предложения по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси", финансиран от Европейския социален фонд 2007 – 2013 г.;
• Участие в обучение на тема: „Ежегодно обучение по ЗБУТ. Отговорности, задължения и дейности по безопасност и здраве при работа. Предизвикателства".

Професионален опит:
Август 2012 г. – до момента – Секретар на Община Момчилград
Юни 2012 г. – Юли 2012 г. – Директор на дирекция „Обща администрация", общ. Момчилград
Февруари 2004 г. – Май 2012г. – Началник на отдел „Хуманитарни дейности", общ. Момчилград
Декември 2003 г. – Февруари 2004 г. – ВрИД Директор на ПГ по МЛП „В. Левски", гр. Момчилград
Септември 1998 г. – Декември 2003г. – Преподавател в ПГ по МЛП „В. Левски", гр. Момчилград

Други дейности:
Заместник-председател на общинския съвет по сигурност в община Момчилград;
Член на асоциация на секретарите на общини в Република България;
Член на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси при Областен управител на област Кърджали;
Член на Управителния съвет на ФК „Родопи – 1935", гр. Момчилград
Член на Консултативния съвет по въпросите на туризма в община Момчилград;
Участие в изготвянето и реализирането като ръководител на различни проекти по Оперативни Програми:

Езикова подготовка:
Владее английски и руски език

Семейно положение:
Женен, с две деца

job icon

МБАЛ "Д-р Сергей Ростовцев"

Тракийско светилище (Татул)

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина БайрамичОбщина БорноваОбщина Язмос

Последвайте ни в Facebook

Контакти
 

Адрес:   гр. Момчилград,ул. "26-ти декември" №12 

област Кърджали, п.к. 6800

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Е-мейл:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Кабинет на кмета

Телефон:  03631/ 6051 и 03631/ 7841 Факс:  03631/7849

Горещ телефон

Телефон:  03631/6527  Факс:  03631/7019